دانلود آهنگ نه دستم سی تفنگ ایره نه تیرم سی نشونه

دانلود آهنگ نه دستم سی تفنگ ایره نه تیرم سی نشونه

دانلود آهنگ نه دستم سی تفنگ ایره نه تیرم سی نشونه

نام خواننده: آستاره بختیاری

برای دانلود آهنگ به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

 

نه دستم سی تفنگ ایره نه تیرم سی نشونه

چه ایخوی دیه از بختوم زمونه آی زمونه