دانلود آهنگ زمونه بی صدا مره چو بزو یار

دانلود آهنگ زمونه بی صدا مره چو بزو یار

دانلود آهنگ زمونه بی صدا مره چو بزو یار+متن 

برای دانلود آهنگ به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

متن آهنگ

توِسه من بَيمه سر كوه ازار يار
برای تو شبیه درختی تنها در بالای کوه شده ام ، یار

توسه من بيمه خشك بيد دار
برای تو شبیه درخت بیدی خشک شده ام

اتي عاقل اتی مجنون و نخار يار
کمی عاقل ، کمی مجنون و مریض احوالم ، یار

اتی پاييز اتی نوج بزو بهار
کمی پاییز کمی جوونه ی تازه ی بهار

تِه مه دل قراری ته مه گل بهاری
تو قرار دل منی ، تو گل بهار منی

ته مِه قشنگ ياری ته مه قشنگ ياری
تو یار زیبای منی ، تو یار زیبای منی

زمونه بی صدا مِرِ چو بزو يار
زمانه بی صدا من را با چوب زده است یار

مرِ يار بی وفا نارو بزو
یار بی وفای من بهم نارو زده ، بهم خیانت کرد

مرِ بورده بالای بلندی يار
من را به بالای بلندی برد

مِ دست ول ها كرده قتو بزو
دستم را ول کرد و من را هُل داد

تِه مه دل قراری ته مه گل بهاری
تو قرار دل منی ، تو گل بهار منی

ته مِه قشنگ ياری ته مه قشنگ ياری
تو یار زیبای منی ، تو یار زیبای منی

دلبر تِوِسه من فدا بهيمه يار
دلبرم برای تو فدا شده ام

مِه دل پاره پاره شيدا بهيمه يار
قلبم برایت تیکه و پاره شد

عاشقی ها كردمه بلد نييمه يار
عاشقی کردم و بلد نبودم ، یار

پيش گد و كچیک رسوا بييمه يار
پیش بزرگ و کوچک رسوا شده ام ، یار

تِه مه دل قراری ته مه گل بهاری
تو قرار دل منی ، تو گل بهار منی

ته مِه قشنگ ياری ته مه قشنگ ياری
تو یار زیبای منی ، تو یار زیبای منی

وب سایت پاپ ملو||www.popmelo.ir
حجم:5.08مگابايت